Kestävää liikkumista
Parempaa liikenneympäristöä

Tervettä menoa työpaikalle – liikkumissuunnittelulla hyvinvointi ylös ja kustannukset alas

Valpastin Oy:n Tervettä menoa -toimintamalli on kokonaisuus, joka antaa vauhtia työpaikan kestävän liikkumisen edistämiseen. Prosessin aikana selvitetään työmatkaliikkumisen nykytila työpaikalla, löydetään muutospotentiaali ja määritetään toimenpiteet, joilla muutos saadaan aikaiseksi. Yksi asiakkaistamme on Elisa Oyj, joka lähti ennakkoluulottomasti arvioimaan omia käytäntöjään kestävän liikkumisen näkökulmasta.

Monilla työpaikoilla tuetaan oman auton käyttöä ilmaisen pysäköinnin kautta, yleensä vanhasta tottumuksesta. Paljon perustellumpaa on tukea työntekijöiden liikkumista joukkoliikenteellä, kävellen tai pyöräillen. Säännöllinen liikunta vähentää selvästi henkilöstön sairauspoissaoloja, parantaa hyvinvointia ja lisäksi parkkipaikkojen tarve vähenee. Näin syntyy muun hyvän lisäksi myös selviä säästöjä työnantajalle.

Työnantaja voi vaikuttaa henkilöstön kulkutapavalintoihin monella tavalla. Esimerkiksi työsuhdematkalipun tarjoaminen, pysäköinnin muuttaminen maksulliseksi sekä suihkutilojen ja pyöräpysäköinnin parantaminen ohjaavat kohti fiksumpaa liikkumista.

Tervettä menoa Elisalla

Elisalla käynnistettiin Valpastin Oy:n luotsaama viisaan liikkumisen projekti vuoden 2017 keväällä. Elisalla työ nähtiin tärkeänä osana yrityksen ympäristövastuutyötä ja resurssiviisasta tekemistä eli toimimista kestävämmällä ja hyvinvointia lisäävällä tavalla.

Projekti alkoi työmatkakyselyllä, joka toteutettiin Elisan Suomen henkilöstölle. Avainhenkilöille järjestetyssä työpajassa käytiin läpi kyselyn tuloksia ja ideoitiin konkreettisia toimenpiteitä viisaan liikkumisen edistämiseksi Elisalla. Työpajan pohjalta laadittiin työpaikan liikkumissuunnitelma, johon kirjattiin joukko toimenpide-ehdotuksia.

Elisan työpajassa pohdittiin mm. työmatkaliikunnan taloudellisia kannustimia. Kuvassa vasemmalta: Nina Karisalo, Ari Saarinen ja Helena Pohjola. Kuva: Valpastin Oy.

Viisaan liikkumisen kokeilut houkuttelevat irti auton ratista

Kaikista työmatkakyselyyn vastanneista elisalaisista 36 % kulki työmatkat pääsääntöisesti yksin omalla autolla. Yli puolet näistä autoilijoista koki kuitenkin joukkoliikenteen mahdollisena vaihtoehtona ja lähes yhtä moni piti pyöräilyä potentiaalisena kulkutapana muulloin kuin talvella. Näissä työntekijöissä piilee siis valmius muutokseen. Juuri tälle porukalle kannattaa suunnata kokeiluja ja kampanjoita, joilla houkutellaan siirtymään tuumasta toimeen.

Yksi parhaista keinoista muuttaa tottumuksia on kokeilla uutta toimintatapaa. Elisan Pasilan toimipaikka osallistui Valpastin Oy:n järjestämiin viisaan liikkumisen kokeiluihin, joissa 12 elisalaista pääsi testaamaan työmatkan taittamista itselleen uudella tavalla. Osa kokeili työmatkoillaan kahden viikon ajan joukkoliikennettä, osa sähköpyörää ja osa taittopyörän ja joukkoliikenteen yhdistelmää.

Kahden viikon kokeilujakson aikana alkaa muodostua uusia rutiineja ja vaihtoehtoiset reitit sekä uudet käytännöt tulevat tutuiksi. ”En tiennyt, että tavallista polkupyörää saa kuljettaa junassa veloituksetta ruuhka-aikanakin ja mietinkin nyt, että miksi en liikkuisi työmatkoja edes ajoittain polkupyörä+juna -yhdistelmällä”, pohtii taittopyörän ja joukkoliikenteen yhdistämistä kokeillut Hanna Nyéki-Niemi.

Elisan Hanna Nyéki-Niemi testasi kokeilujaksollaan taittopyörän ja junan yhdistelmää.

Kahdeksan kymmenestä palautekyselyyn vastanneesta Elisan kokeilijasta sanoi kulkutapojensa muuttuneen selvästi tai jonkin verran kokeilujen myötä. Parhaassa tapauksessa uusi kulkumuoto tuntuu niin hyvältä, että vanhaan menoon ei ole enää paluuta. Hiljattain pääkaupunkiseudulle muuttanut Marko Pesonen sai kokeilusta pontta tutustua kodin ja työpaikan välisiin joukkoliikenneyhteyksiin ja totesi ne erittäin toimiviksi: ”Kertaakaan en ole töissä käynyt autolla kokeilun aikana, enkä sen jälkeen.

Vaikka kokeilijoiden joukko ei ole suuren suuri, on työtovereiden esimerkillä vaikutusta työyhteisössä laajemminkin. Kahvipöydissä vertaillaan sähköpyöräkokemuksia ja lounaalla kuvaillaan ruuhkajunan tunnelmia. Terve puna poskillaan aamupalaveriin kiitävä työmatkapyöräilijä saa nauttia kollegoiden kateudensekaisesta ihailusta kertoessaan kuinka paljon kaloreita työmatkalla paloi tällä kertaa.

Elisa Oyj:n yritysvastuujohtaja Minna Kröger kannustaa myös muita yrityksiä muuttamaan toimintatapojaan kestävämpään suuntaan. ”Tulokset osoittavat, että viisas työmatkaliikkuminen tuo säästöjä, parantaa työhyvinvointia sekä auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Kannattaa siis rohkeasti pohtia ja haastaa vanhoja toimintamalleja.

Lisätietoa:

Valpastin Oy:n palvelut työpaikoille
Kokeilijoiden kokemuksia HSL:n blogissa