Kestävää liikkumista
Parempaa liikenneympäristöä

Valpastin Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojakäytäntöjä koskeva yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen asiakirja. Haluamme varmistaa, että asiakkaidemme, liikekumppaniemme, työntekijöidemme sekä kaikkien yksityishenkilöiden henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja läpinäkyvästi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja tietosuojalainsäädännön tietoturvavelvoitteita noudattaen.

1. Rekisterinpitäjä

Valpastin Oy

Hämeentie 157, 00560 Helsinki
Sähköposti: info(at)valpastin.fi
Puh. 040 720 2872
Y-tunnus: 2414270-8

  1. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Mari Päätalo
mari.paatalo@valpastin.fi
Hämeentie 157, 7. krs, 00560 Helsinki

  1. Rekisterin nimi

Valpastin Oy:n asiakasrekisteri.

  1. Rekisterin pitämisen tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään uutiskirjeidemme postituslistoja varten. Uutiskirjeitä käytämme muun muassa palveluidemme ja tuotteidemme markkinointiin sekä toimialaamme liittyvistä ajankohtaisista asioista viestimiseen.

Käsittelyn oikeusperusteena on henkilön suostumus tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Organisaatio ja asema
– Muut mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat tiedot.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet ja henkilötietojen luovutus

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään uutiskirjetilauksen yhteydessä. Lisäksi voimme kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä perustuen esimerkiksi henkilön työtehtäviin tai asemaan yrityksen edustajana. Henkilötietojen käsittely tähän tarkoitukseen perustuu oikeutettuun etuumme, joka on asiakkaille ja yrityskontakteille suunnattu sähköinen markkinointi ja viestintä.

Ei säännönmukaisia luovutuksia. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot sijaitsevat salasanasuojatulla palvelimella. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia rekisteristä saamistaan tiedoista.

  1. Tietojen tarkastusoikeus, korjaaminen ja poistaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on. Tarkastuspyyntö on lähetettävä yhteyshenkilölle (ks. kohta 2) kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse tai sähköpostitse.

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto ottamalla kirjallisesti yhteys rekisteriasioista vastaavaan
henkilöön (ks. kohta 2). Voit myös milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen.

  1. Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään, kunnes asiakas pyytää niiden poistamista tai kunnes huomaamme, että rekisteröidyn sähköpostiosoite ei ole enää käytössä.