Kestävää liikkumista
Parempaa liikenneympäristöä

Tervettä menoa

Tervettä menoa -toimintamalli on työnantajille suunnattu palvelu, joka antaa vauhtia kestävän liikkumisen edistämiseen. Prosessin aikana selvitetään työmatkaliikkumisen nykytila työpaikalla, löydetään muutospotentiaali ja määritetään toimenpiteet, joilla muutos saadaan aikaiseksi. Lue lisää Elisa Oyj:lla toteutetusta Tervettä menoa -paketista.

Tee viisas liike kohti kestävämpää työmatkaliikkumista ja ota yhteyttä!

”Ketterä toimintamalli paimensi meidät miettimään asioita ensimmäistä kertaa yhdessä eri toimijoiden kesken.” Eeva Aarnio, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja

finlayson_mirellamellonmaa

Liikkumiskyselyllä liikkeelle

Työ alkaa nykytilanteen kartoituksella. Liikkumiskyselyn avulla selvitetään henkilöstön nykyistä tapaa tehdä työmatka, kysytään mahdollisuuksia vaihtoehtoihin ja pyydetään ehdotuksia, miten työnantaja voisi edistää muita kulkutapoja henkilöautoilun sijaan. Työntekijöiden liikkumisvalintoja voidaan selvittää esimerkiksi HSL:n Työmatkalaskurin avulla.

Työpajoista eväitä eteenpäin

Työpajoissa analysoidaan kyselyn tulokset organisaatiosta valittujen avainhenkilöiden kanssa ja laaditaan kevyt liikkumissuunnitelma viisaan liikkumisen edistämiseksi työpaikalla. Liikkumissuunnitelmaan kirjataan valitut toimenpiteet, määritellään niille vastuuhenkilöt ja sovitaan toteutusaikataulu.

liikkujatyyppijakauma-2

Kokeiluilla uutta työmatkakulttuuria

Viisaan liikkumisen kokeilut ovat käytännönläheinen tapa edistää kestävää työmatkaliikkumista. Työpaikalta valitut kokeilijat testaavat uutta kulkutapaa työmatkoillaan parin viikon ajan ja jakavat kokemuksiaan työyhteisössä ja sosiaalisessa mediassa. Kannustimena kokeiluun on uusi kokemus: esimerkiksi sähköpyörä lainaan, nastarenkaiden asentaminen tai joukkoliikenneliput. Olemme saaneet kokeiluista erittäin hyviä tuloksia useilla työpaikoilla.

Töissä on harvinaisen energinen olo.Niko Lönnberg, työmatkapyöräilyn kokeilija Innofactorilta.

Henkilöstön sitouttaminen

Työntekijöille kannattaa kertoa käynnissä olevasta hankkeesta. Viestintä alkaa heti: jo kartoitus on osa viestintää. Koko henkilöstölle suunnattu infotilaisuus (esimerkiksi aulatapahtuma lounastunnin aikaan) on yksi tapa jakaa tietoa. Tilaisuudessa kerrotaan liikkumiskyselyn tuloksista, annetaan vinkkejä viisaaseen liikkumiseen ja mahdollisesti rekrytoidaan sopivia ihmisiä kokeiluihin.

”Junassa törmää ystäviin!” Johanna Mäki, joukkoliikennekokeilija SOK:lta. Lue lisää viisaan liikkumisen kokeilijoiden kokemuksia HSL:n blogista.

Referenssit

Ohessa esimerkkejä työpaikoilla tekemistämme projekteista. Tarkemmat kuvaukset löytyvät Projektikuvaukset-sivulta.