Kestävää liikkumista
Parempaa liikenneympäristöä

Tervettä menoa

Tervettä menoa -toimintamalli on työnantajille suunnattu palvelu, joka antaa vauhtia kestävän liikkumisen edistämiseen. Prosessin aikana selvitetään työmatkaliikkumisen nykytila työpaikalla, löydetään muutospotentiaali ja määritetään toimenpiteet, joilla muutos saadaan aikaiseksi. Lue lisää Elisa Oyj:lla toteutetusta Tervettä menoa -paketista.

Tee viisas liike kohti kestävämpää työmatkaliikkumista ja ota yhteyttä!

”Ketterä toimintamalli paimensi meidät miettimään asioita ensimmäistä kertaa yhdessä eri toimijoiden kesken.” Eeva Aarnio, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja

finlayson_mirellamellonmaa

Työmatkakyselyllä liikkeelle

Työ alkaa nykytilanteen kartoituksella. Työmatkakyselyn avulla selvitetään henkilöstön nykyistä tapaa tehdä työmatka, kysytään mahdollisuuksia vaihtoehtoihin ja pyydetään ehdotuksia, miten työnantaja voisi edistää muita kulkutapoja henkilöautoilun sijaan.

Työpajoista eväitä eteenpäin

Työpajoissa analysoidaan kyselyn tulokset organisaatiosta valittujen avainhenkilöiden kanssa ja laaditaan kevyt liikkumissuunnitelma viisaan liikkumisen edistämiseksi työpaikalla. Liikkumissuunnitelmaan kirjataan valitut toimenpiteet, määritellään niille vastuuhenkilöt ja sovitaan toteutusaikataulu.


Kokeiluilla uutta työmatkakulttuuria

Viisaan liikkumisen kokeilut ovat käytännönläheinen tapa edistää kestävää työmatkaliikkumista. Työpaikalta valitut kokeilijat testaavat uutta kulkutapaa työmatkoillaan parin viikon ajan ja jakavat kokemuksiaan työyhteisössä ja sosiaalisessa mediassa. Kannustimena kokeiluun on uusi kokemus: esimerkiksi sähköpyörä lainaan, nastarenkaiden asentaminen tai joukkoliikenneliput. Olemme saaneet kokeiluista erittäin hyviä tuloksia useilla työpaikoilla.

Töissä on harvinaisen energinen olo.Niko Lönnberg, työmatkapyöräilyn kokeilija Innofactorilta.

Henkilöstön sitouttaminen

Työntekijöille kannattaa kertoa käynnissä olevasta hankkeesta. Viestintä alkaa heti: jo kartoitus on osa viestintää. Koko henkilöstölle suunnattu infotilaisuus (esimerkiksi aulatapahtuma lounastunnin aikaan) on yksi tapa jakaa tietoa. Tilaisuudessa kerrotaan liikkumiskyselyn tuloksista, annetaan vinkkejä viisaaseen liikkumiseen ja mahdollisesti rekrytoidaan sopivia ihmisiä kokeiluihin.

”Junassa törmää ystäviin!” Johanna Mäki, joukkoliikennekokeilija SOK:lta. Lue lisää viisaan liikkumisen kokeilijoiden kokemuksia Kokeilupyörä-blogista.

Referenssit

Ohessa esimerkkejä työpaikoilla tekemistämme projekteista. Tarkemmat kuvaukset löytyvät Projektikuvaukset-sivulta.

 • Tervettä menoa: Työpaikan liikkumissuunnitelma Espoon Asunnot Oy:n muuttaessa Isoon Omenaan, 2019
 • Kestävien kulkutapojen suunnittelun ja valmennuksen konsepti espoolaisille työpaikoille, 2019
 • Helsinki KYMP goes MaaS: yhteiskäyttöauto- ja kyydinjakopalveluiden pilotointi. Helsingin kaupunki, 2018-2019.
 • Tervettä menoa: Työpaikan liikkumissuunnitelman avulla kohti MaaS-palveluiden käyttöönottoa Espoon kaupungin henkilöstön keskuudessa. Espoon kaupunki, 2018
 • Sähköpyöräkokeilut kaupunkiympäristön toimialalla. Helsingin kaupunki, 2018
 • Tervettä menoa Kanta-Hämeen keskussairaalaan. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, 2018
 • Sähköpyöräkokeilut. Ilmarinen, 2018
 • Kaupunkiympäristön toimialan työssä liikkumisen alkukartoitus. Helsingin kaupunki, 2018
 • Hyvinkään Kokeilupyörä 2.0 -hanke. Hyvinkään kaupunki, 2017. Hankkeen tuloksia Liikkuva Hyvinkää -blogissa.
 • Viisaan liikkumisen kokeilut henkilöstölle. Elisa Oyj, HSL 2017
 • Liikkumissuunnittelun hyödyt euroina -hanke. Elisa Oyj, Kangasalan kaupunki, Trafi ja Liikennevirasto, 2017
 • Työmatkaliikkumisen aktivointihanke Hinku-kunnille. Lappeenranta, Loimaa ja Liikennevirasto, 2017
 • Viisaan liikkumisen palvelumallihanke. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL, 2017
 • Liikkumissuunnitelmat kahdelle Tampereen kaupungin yksikölle. Tampereen kaupunki, 2016.
 • Viisaan liikkumisen kokeiluhanke, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL, 2016
 • Hyvinkään kokeilupyörä, Hyvinkään kaupunki, 2016. Hankkeen tuloksia Liikkuva Hyvinkää -blogissa.
 • Jyväskylän yliopiston työmatkaliikenteen kehittäminen, Jyväskylän kaupunki, 2015 (yhteistyössä Mobinet Oy:n kanssa)
 • Tampereen sairaala-alueen työmatkaliikkumisen kehittäminen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, 2015
 • Resurssiviisautta työmatkoihin Jyväskylässä, Jyväskylän kaupunki ja Sitra, 2014 (yhteistyössä Mobinet Oy:n kanssa)
 • Lyhyet matkat pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa, Kokkolan kaupunki, Ympäristöministeriö, 2013Untitled-5